Top 25-lijst van het WBI

Onderzoek van Dr. Namie van het “Workplace Bullying Institute” (WBI) in de Verenigde Staten geeft een lijst van de 25 meest voorkomende manieren waarop mensen gepest worden.  Deze resultaten komen van een grote online enquête door het instituut georganiseerd.  In onderstaande opsomming wordt ook telkens het percentage aangegeven van mensen die aangaven daarmee geconfronteerd te worden.

 1. Iemand valselijk beschuldigen van fouten die eigenlijk niet gemaakt zijn (71 %)
 2. Staren, gadeslaan en non-verbale intimidatie met een duidelijke vijandige intentie (68%)
 3. Het ridiculiseren van iemand zijn gedachten en gevoelens in vergaderingen (Dat is toch belachelijk …) (64%)
 4. Het volledig negeren van iemand en afzonderen van de anderen (64%)
 5. Het tentoonspreiden van onvoorstelbare stemmingswisselingen voor een groep mensen (61%)
 6. Het terstond maken van eigen “regels” die hij/zij zelf niet volgt (61%)
 7. Het negeren en niet in acht nemen van voorbeeldig werk van een goede kwaliteit ondanks bewijzen ervan (58%)
 8. Zeer harde en gedurig aan kritieken uiten ten opzichte van het doelwit en een andere standaard hanteren voor die persoon (57%)
 9. Starten of geen halt toeroepen aan destructieve geruchten en roddels over een bepaald persoon (56%)
 10. Het aanmoedigen van mensen om zich te keren tegen het doelwit (55%)
 11. Het isoleren en het uitpikken van één iemand ten aanstaan van zijn collega’s, sociaal of fysisch (54%)
 12. Publiekelijk onwaardig en grof, maar niet illegaal, gedrag tentoonspreiden (53%)
 13. Schreeuwen en roepen in het bijzijn van anderen om één iemand te vernederen (53%)
 14. Het nemen van de erkenning voor werk dat gedaan werd door anderen (47%)
 15. Het misbruiken van het evaluatieproces door het liegen over iemand zijn prestaties (46%)
 16. Iemand als rebels of subversief verklaren na het niet opvolgen van willekeurige bevelen (46%)
 17. Confidentiële informatie gebruiken voor het vernederen van iemand (privé of publiekelijk) (45%)
 18. Represailles nemen ten aanzien van iemand die een klacht heeft neergelegd (45%)
 19. Pijnlijke woorden en beledigingen uiten gebaseerd op geslacht, ras, accent, taal of handicap.
 20. Ongewenste taken opleggen bij wijze van straf (44%)
 21. Onrealistische verwachtingen scheppen voor iemand (werklast, deadlines, taken, …) (44%)
 22. Een ongefundeerde campagne voeren om iemand te verjagen, deze poging wordt niet in vraag gesteld en tegengehouden door de werkgever (43%)
 23. Het aanmoedigen van een persoon om ontslag te nemen of te muteren ten aanzien van verdere afstraffingen (43%)
 24. Saboteren van de bijdrage van iemand tot een gemeenschappelijke doelstelling of verloning (41%)
 25. Verzekeren dat iemand zijn project zal falen door het zelf niet uitvoeren van noodzakelijke taken (telefoontjes aannemen, tekenen van documenten, contact onderhouden met klanten, …) (40%)

Ga terug naar "Pesttechnieken"