Technieken volgens Tim Field

Het werk van Tim Field dat gebaseerd is op interviews van mensen van in totaal meer dan 10.000 gevallen van pesterijen geeft de volgende gebeurtenissen als prominent aanwezig in die pesterijen:

 • Constante kritieken en onderworpen worden aan destructieve kritieken (dikwijls eufemistisch aangegeven als constructieve kritieken). Weerlegging en bewijzen van goede prestaties worden weggelachen, genegeerd of verworpen.
 • Altijd onderworpen worden aan vitterijen en het vinden van triviale fouten (het feit dat het steeds triviale dingen zijn is een sterke aanwijzing).
 • Ondermijnd worden (vooral in het bijzijn van anderen), valse bekommernissen worden aangegeven, twijfels worden geuit over iemand zijn prestaties of standaard van werk. Nochtans, de aantijgingen missen substantiële en kwantificeerbare bewijzen aangezien ze de onbetrouwbare mening zijn van de pester.  Het doel is controle uitoefenen op het doelwit, niet het verbeteren van de prestaties.
 • Verwerpen, negeren, marginaliseren, …
 • Isoleren en afzonderen van wat er gebeurt (dit zorgt ervoor dat mensen makkelijker te controleren vallen)
 • Anders behandeld worden en willekeurig uitgekozen worden (iedereen kan te laat komen of deadlines overschrijden maar als het doelwit 1 kleine fout maakt is het een disciplinair misdrijf).
 • Gekleineerd, gedegradeerd, vernederd, belachelijk gemaakt, gepatroniseerd, denigrerende opmerkingen krijgen
 • Regelmatig het slachtoffer van agressieve taal, persoonlijke opmerkingen, ongepast taalgebruik
 • Het doelwit van ongepast sexueel gedrag
 • Bedreigd worden, toegeschreeuwd worden, vernederd worden vooral bij anderen
 • Uitgedaagd en geplaagd worden waar de intentie is om te beschamen en te vernederen
 • Onrealistische doelstellingen en deadlines geven die onbereikbaar zijn of die plots weer veranderd worden zonder uitleg of wanneer het ernaar uitziet dat ze gehaald zullen worden
 • Informatie ontzeggen die noodzakelijk is om een bepaalde taak naar behoren uit te voeren en bepaalde objectieven te halen
 • Hulpmiddelen ontzeggen terwijl dan dikwijls anderen hulpmiddelen te over krijgen
 • Ondersteuning van de manager ontzeggen of niet geven en dus als zodanig in een managementvacuüm werken
 • Ofwel volledig overladen worden met werk (dit houdt mensen bezig zonder dat ze het pesten kunnen detecteren of aanpakken en maakt het lastiger om doelstellingen te bereiken) ofwel uw werk zien verdwijnen (dat dan soms wordt vervangen door ongepaste minderwaardige taken zoals koffie zetten, fotokopiëren, archiveren, …)
 • Verantwoordelijkheden worden groter gemaakt maar autoriteit neemt af
 • Werk wordt geplagieerd, gestolen of gekopieerd. De pester stelt het werk van het doelwit dan voor als dat wan zichzelf
 • Worden doodgezwegen. De pester weigert te communiceren en vermijdt oogcontact (wat een sterke indicator is voor een slechte relatie).  Instructies worden dan dikwijls verzonden via mail, memos of een reeks opeenvolgende post-its.
 • Onderhevig zijn aan overdreven monitoring, supervisie, micromanagement, opnamen, spionage, …
 • Het onderwerp zijn van (geschreven) klachten van andere personeelsleden waarvan de meeste werden verplicht valse verklaringen af te leggen. De klachten zijn triviaal en dikwijls gewoon bizar – “Hij bekeek me op een rare manier” of “Hij is nogal rustig” – en hebben dikwijls een treffende gelijkenis alsof ze een gemeenschappelijke oorsprong hebben.
 • Gedwongen worden lange uren te werken, dikwijls zonder vergoeding of erkenning en met het dreigement van ontslag
 • Aan aanvragen tot verlof worden onaanvaardbare en onrealistische voorwaarden gekoppeld en soms herroepen van vorige goedkeuring
 • Weigeren van jaarlijks verlof, ziekteverlof en in het bijzonder verlof omwille van familiale redenen
 • Tijdens verlof overstelpt worden met telefoonoproepen en in het bijzonder op asociale uren
 • Ontvangen van onplezierige en bedreigende oproepen of lastig gevallen worden met intimiderende memo's, e-mails, nota’s zonder verbale boodschappen en dit dikwijls vlak voor weekends of vakantieperiodes (’s vrijdags 16u of op kerstavond)
 • Geen duidelijke functieomschrijving hebben of er één hebben die excessief lang of vaag is. De pester maakt dikwijls de rol van hun doelwitten zo onduidelijk mogelijk
 • Uitgenodigd worden op “informele” vergaderingen die uitdraaien op disciplinaire ondervragingen
 • Geweigerd worden om deel te nemen aan vergaderingen, dikwijls onder het dreigement van disciplinaire interventies. Soms misbruikt de pester zijn macht om die mensen uit te sluiten in hun groep die vertegenwoordigers die competent zijn om pesterijen te identificeren of te begrijpen
 • Moedigen aan tot schuldgevoelens en doelwitten te laten geloven dat zij diegene zijn die fout zijn
 • Onderworpen worden aan ongefundeerde en onterechte geschreven of verbale waarschuwingen
 • Het hoofd moeten bieden aan onterechte disciplinaire acties op gronde van valse aantijgingen
 • Ontslag onder ogen zien op grond van valse beschuldigingen en dikwijls gebruik makende van een triviale gebeurtenis van maanden, soms wel jaren voorheen
 • Verplicht worden tot het met tegenzin ontslag nemen, geaccentueerde redundantie
 • Het weigeren van het recht op broodwinning, het voorkomen van een andere job te bekomen door slechte referenties incluis

Een geliefkoosde tactiek van pesters is volgens Tim Field het ondernemen van een reorganisatie op geregelde intervallen om detectie van bovenstaande technieken te verdoezelen.

Ga terug naar "Pesttechnieken"