Pesttechnieken

Vreemd genoeg is het mogelijk dat je gedurende een lange tijd reeds werd gepest zonder dat je het als dusdanig herkende. Uw drang om het allemaal te verduren of uw sterke werkethiek of zelfs persoonlijke schaamte kan ervoor zorgen dat je niet zal herkennen wat er werkelijk aan het gebeuren is ondanks dat het niet je schuld is.

Deze sectie geeft enkele verschillende opsommingen weer van veel voorkomende technieken die pesters gebruiken in de manipulatiefase.

 1. Een andere meer wetenschappelijke methode, ontwikkeld door de Zweedse Prof. Dr. Leymann, is het gebruik van een instrument dat toelaat om de prevalentie van blootstelling aan 45 gewelddadige gedragingen in de afgelopen 12 maanden na te gaan. Deze inventaris wordt ook wel de LIPT genoemd (Leymann Inventory of Psychological Terror). De gedragingen kunnen volgens Leymann gegroepeerd worden in 5 categorieën, afhankelijk van de gevolgen die ze hebben op het slachtoffer.

  - Gevolgen voor de mogelijkheden tot communicatie: moeilijkheden om zich uit te drukken

  - Gevolgen voor de mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden: sociale isolatie,

  - Gevolgen voor het behoud van de eigen reputatie,

  - Gevolgen op het werk en taken,

  - Gevolgen voor de gezondheid

 2. Het WBI (Workplace Bullying Institute) onder leiding van Dr. Ruth en Dr. Garie Namie geeft een lijst weer van 25 gedragingen die tijdens een internet-poll als meest voornaamste naar voor werden geschoven.
 3. Tim Field is een anti-mobbing activist uit het Verenigd Koninkrijk die eind jaren 90 een nationale advieslijn uitbouwde om lotgenoten te helpen. Hij en zijn team werden uiteindelijk in totaal betrokken bij 10.000 dossiers van pesterijen. De hierna volgende lijst van Tim Field zijn de meest prominent aanwezige gedragingen resulterende van die analyses.

Leymann Inventory

Dr. Heinz Leymann - Duitse psychiater / Psycholoog

Kijk hier

WBI-lijst

Dr. Ruth en Garie Namie

Kijk hier

Lijst van Tim Field

Activist tegen pesterijen op het werk (2005)

Kijk hier