Over mij


Hallo, mijn naam is Michel Lamine. 

Je vraagt je misschien af: "Wie is die persoon achter pestenophetwerk.net eigenlijk?"

Ik ben vader van twee fantastische zoontjes, ingenieur van opleiding, stijldanser, schaker, ... en ongelofelijk naïef toen ik afstudeerde. Ik dacht dat manipulaties enkel in de politiek gebeurde en vooral dat als je maar genoeg jezelf kon verplaatsen in iemand zijn leefwereld, je werkelijk met iedereen overweg kon komen.  Ik dacht dat mensen met elkaar op een volwassen manier konden samenwerken. 

Ik kwam helaas zeer bedrogen uit en ik ging op een gegeven moment doorheen een zeer zware periode op mijn werk. Ik kreeg te horen dat het niet anders kon dat ik slechte vrienden had, een slechte opvoeding had gehad, ik nooit had mogen kiezen voor ingenieursstudies, enz... Tegelijkertijd werden deadlines verplaatst, kreeg ik onverwacht nieuwe projecten en werden me opdrachten afgenomen waarvan ik net had gezegd dat ik ze zo leuk vond. Ik dacht op een gegeven moment dat ik werkelijk niet gemaakt was voor die harde industriële wereld. Men zei me dat daar enkel plaats was voor de harde mensen en ik was daar nu éénmaal te gevoelig voor. 

Het duurde even voor ik het werkelijk zo interpreteerde... maar ik werd gepest op het werk. Op een gegeven moment wanneer ze zei dat ik het niet verdiende om vaderschapsverlof te nemen nadat mijn eerste zoontje werd geboren ging ik eraan onder door. Brecht was te vroeg geboren, er zaten precies oneindig veel draadjes en slangetjes aan zijn kleine lichaampje ... Ik barstte in tranen uit in het bijzijn van mijn collega's en verloor gewoon mezelf... Op een gegeven moment begon ik iemand in een grootwarenhuis de huid vol begon te schelden ... omdat die me raar aankeek.

Dat was mijn dieptepunt maar ook achteraf bekeken mijn redding. Ik moest en ging kost wat kost terugvechten... voor mijn zoontje... maar wel op mijn manier... MET integriteit!

In die periode zocht ik (vooral 's nachts) alle informatie op over pesten op het werk en toen vielen eindelijk de puzzelstukjes in elkaar. De gelijkenis was zo treffend dat ik vastberaden was om met die informatie iets te doen. Voor mij gaf het een fantastisch bevrijdend gevoel om de pester te confronteren en controle te nemen over de situatie aan de hand van wat ik leerde. Ik nam mijn lot in eigen handen en het werkte. De CEO van het bedrijf verontschuldigde zich in naam van de onderneming en voerde enkele nieuwe maatregelen in ter voorkoming van zulke gebeurtenissen. Dat was voor mij een overwinning op zich ook al nam ik ontslag en bleef de pester op haar plaats (en zit er nog steeds). Het belangrijkste was dat ik mezelf liet gelden en niet (meer) over me heen liet walsen. Ik wilde kost wat kost met mijn kin omhoog verdergaan en dat is me gelukt.

Ik ga de rode plekken op het gezicht van de directeur nooit vergeten toen hij in het bijzijn van de CEO mijn verhaal en standpunten aanhoorde. Hij was “gepakt”. Die directeur was de verantwoordelijke van mijn bazin die me pestte en liet maar begaan. Ik was vervangbaar. Hij was het die de uitspraak deed:

“Kaderleden zijn als satellieten, als ze defect zijn laat je ze neerstorten en schiet je gewoon een andere omhoog…”

De dag van mijn vertrek riep hij mij in zijn bureau en vertelde me dat hij zich in mij vergist had. Het kwam niet over als een verontschuldiging… Ik had het gevoel dat het eerder een verwijzing was naar het feit dat hij had verwacht dat hij ermee zou weggeraken en nu toch moest toegeven dat ik "sterker" was geweest dan hij had gedacht.

De pester, een harde tante die alom bekend stond om haar moeilijk karakter, had blijkbaar op het einde toen ik stappen begon te ondernemen geclaimd dat zij diegene was die door mij gepest werd. Ik wist toen al door het onderzoek dat ik had gedaan in mijn voorbereiding dat dat inderdaad een bekende strategie was van een pester. Ik bleef kalm... Het feit dat ik dat had voorspeld op voorhand en dat zij zich zo zwak ging opstellen voor haar directeur zei veel, heel veel.

Ik besloot zoals gezegd de kennis en inzichten te delen via een eerdere versie van deze website die snel enige bekendheid verwierf toen ik uitgenodigd werd op een uitzending van de Zevende Dag op Eén in België. Nu (jaren later) wanneer ik mensen tegenkom die destijds collega’s waren en er nu nog steeds werken, bedankt men me soms nog voor wat ik gedaan heb. Het had een verschil gemaakt en dat apprecieerden ze wel.

Ik heb sinds het online gaan van mijn website op enkele jaren tijd zicht gekregen op honderden dossiers hier in Vlaanderen en dat lijkt me nog maar enkel het topje van de ijsberg in alle eerlijkheid. In januari 2011 beweerde 14% van de werknemers gepest te zijn geweest op het werk gedurende de voorbije 12 maanden. In Nederland gaf 12,9% van de werknemers te kennen gepest te zijn geweest. Statistieken over de prevalenties van antisociaal gedrag laten vermoeden dat zowat 2 à 3% van de bevolking psychopathische of sociopathische karaktereigenschappen zou hebben. Bij mensen in een hiërarchisch verantwoordelijke functie zou dit getal licht toenemen.

Laat het duidelijk zijn dat je niet alleen bent en dat ook nooit zult zijn ook al word je aangemoedigd om dat wel te denken. Alle kennis die ik heb wil ik delen hier is daar een onderdeel van. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat wanneer je een aantal principes volgt doorheen de moeilijke tijden je opnieuw controle kan krijgen over de situatie. Controle in de meest brede zin van het woord.
Ik kan helaas geen ontslag garanderen van de pester, ook al verdient die dat dikwijls. Ik geloof wel dat die principes een verschil kunnen maken in je geloofwaardigheid en de impact die je zal maken met je verhaal maar belangrijker nog… 

 

Het zal een verschil maken in hoe je verder naar jezelf zal kijken

 

Het is onwaarschijnlijk hoeveel lotgenoten ik ontmoet heb die een bijzondere indruk op mij hebben achtergelaten over hoe zij tegen hun functie aankijken binnen hun bedrijf of instelling en welke visie ze hebben over waarmee ze bezig zijn. Ik ben doordat ik regelmatig contacten heb met lotgenoten in eerste lijn getuige van wat voor bijzondere mensen dat zijn en dat ben jij ook.
Ik gebruik doorheen de teksten die je hier zult lezen zeer uitdrukkelijk de term doelwit in plaats van slachtoffer, aangezien het de keuze is en de keuze alleen van de dader om zijn pijlen te richten op iemand anders.

Daar waar de pester zich baseert op leugens, dreigementen en manipulaties zullen wij ons met integriteit baseren op feiten, patronen en behoud van positieve relaties.

We blijven m.a.w. trouw aan onszelf.

 

Er is echt waar niets om je over te schamen! Ik wens je van harte veel succes toe in je zoektocht naar gerechtigheid. Ik hoop dat ik je erin kan helpen! Succes!

Warme Groeten,

Michel