Leymann Inventory of Psychological Terror (LIPT)

De Zweedse arbeidspsycholoog Heinz Leymann ontwikkelde een zogenaamde LIPT vragenlijst.  LIPT staat voor “Leymann Inventory of Psychological Terror”.  Dit instrument voert 45 handelingen aan onderverdeeld in 5 categorieën (zie hieronder) die typisch zouden zijn voor pesterijen.

Met betrekking tot uw werkrelaties

 1. Uw hiërarchisch verantwoordelijke verhindert dat U zich kunt uitdrukken
 2. U wordt constant onderbroken wanneer U zich uitdrukt
 3. Andere personen verhinderen dat U zich uitdrukt
 4. Men schreeuwt naar U, men kwets U luidop
 5. Er is continue kritiek wat betreft uw werk
 6. Er is continue kritiek naar uw privéleven toe
 7. U wordt telefonisch lastiggevallen
 8. Verbale bedreigingen
 9. Schriftelijke bedreigingen
 10. Arrogante, hautaine blikken of lichaamstaal
 11. Men negeert uw aanwezigheid of men richt zich enkel tot anderen

Men isoleert U systematisch

 1. Men spreekt niet meer tegen U
 2. Men wil niet benaderd worden door U
 3. Men heeft U op en werkplaats gezet die U volledig isoleert van de anderen
 4. Men weigert uw collega’s om met U te praten
 5. Men doet alsof U niet bestaat
 6. Men richt zich enkel schriftelijk tot U

Uw professionele taken worden gewijzigd bij wijze van straf

 1. U krijgt geen enkele taak meer, U heeft praktisch geen werk
 2. U krijgt zinloze taken toebedeeld
 3. U krijgt taken toegewezen die duidelijk onder uw competenties liggen
 4. U krijgt gedurig aan nieuwe taken toebedeeld
 5. Men geeft U vernederende taken
 6. U krijgt taken toebedeelt die duidelijk boven uw competenties liggen

Aanval op uw persoon

 1. Men zegt slecht over U achter uw rug
 2. Men initieert valse roddels over U
 3. Men maakt U belachelijk voor anderen
 4. Men verdenkt U ervan psychisch ziek te zijn
 5. Men wil U dwingen een psychiatrisch onderzoek te ondergaan
 6. Men lacht met een handicap die U heeft
 7. Men doet uw postuur, lichaamstaal, stem of handelingen na teneinde U belachelijk te maken
 8. Men valt uw politieke of religieuze overtuigingen aan
 9. Men lacht of valt uw origine aan
 10. Men verplicht U taken uit te voeren die uw geweten aantasten
 11. Men beoordeelt uw werk op een onjuiste en kwetsende wijze
 12. Men stelt uw beslissingen in vraag
 13. Men kwetst U op een obscene of degraderende wijze
 14. Seksueel getinte woordspelingen of voorstellen worden gedaan

Geweld en bedreigingen

 1. Men verplicht U taken uit te voeren die uw gezondheid schaden
 2. Ondanks uw gezondheidsproblemen laat men U schadelijke taken uitvoeren
 3. Men bedreigt U met lichamelijk geweld
 4. Men gebruikt licht lichamelijk geweld bij wijze van waarschuwing
 5. U wordt fysiek mishandeld
 6. Iemand veroorzaakt onkosten om U te schaden
 7. Iemand brengt schade toe thuis of op uw werkplaats
 8. Men is seksueel gewelddadig tegenover U

Ga terug naar "Pesttechnieken"